Machines manipuleren / Machine handling / Manipuleo de maquinaria


Heeft u hulp nodig bij het verplaatsen, vervangen en of installeren van uw tunnelwassysteem of mangellijn of….?

Industriële wasserijmachines zijn  zwaar, delicaat en duur. Er kan veel schade en extra kosten ontstaan aan uw machines als deze niet correct worden gemanipuleerd. Een juiste installatie is essentieel om uw wassysteem of mangellijn goed te laten werken. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Pieter Van Obbergen bvba bouwde gedurende bijna 2 decennia een ruime ervaring op in het verhuizen van industriële wasserij machines. Het demonteren van één machine of een compleet systeem binnen 24 uur kan worden georganiseerd en uitgevoerd. Het opzetten van één machine of een compleet systeem, vrijwel waar ook ter wereld, is onze specialiteit. Daarom werkt Pieter Van Obbergen bvba met een zeer bekwaam team. Indien nodig wordt een team van lokale technici en arbeiders bij elkaar gebracht en door ons geleid om de kosten onder controle te houden. In sommige gevallen wordt een specifiek gespecialiseerde ingenieur ingeschakeld om het systeem op te starten en af te stellen.

Communicatie is bij dit soort operaties uitermate belangrijk. Pieter Van Obbergen bvba kan werken in 5 verschillende talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Duits. Neem contact op. Klik hier.

You need help to move, replace and or install your tunnel washing system, or your ironing line or…..?

En.   Industrial laundry equipment is heavy, delicate and expensive. A lot of damage and extra costs with it can be made to an industrial laundry machine when not manipulated properly. Correct installation is key to have your laundry system or ironing line operating properly. However, this is easier said than done.

During almost 2 decades, Pieter Van Obbergen bvba build up vast experience on moving industrial laundry machinery. Dismantling one machine or a complete system within 24 hours can be organized and executed. Setting up one machine or a complete system, almost wherever in the world, is our specialty. Therefore, Pieter Van Obbergen bvba works with a highly skilled team. When necessary a team of local technicians and workers will be brought together and led by us to keep the costs under control. In some cases a dedicated specialized engineer will be brought in to start up and fine tune the system.

Communication is extremely important during these kinds of operations. Pieter Van Obbergen bvba can operate in 5 different languages: Dutch, French, English, Spanish and German. Contact us. Click here.

Necesita ayuda para mover, reemplazar, o instalar su túnel de lavado, o su linea de planchado u…..?

Es.   Equipo de lavandería industrial es pesado, delicado y caro. Una gran cantidad de daños y costes adicionales se pueden hacer a una máquina de lavandería cuando no se manipula correctamente. Una instalación apropiada es la clave para tener su sistema de lavado o su línea de planchado funcionando correctamente. Sin embargo, esto es más fácil decirlo, que hacerlo.
Durante casi dos décadas, Pieter Van Obbergen bvba, ha construido una sólida experiencia en mover maquinaria de lavandería industrial. Desmontaje de una máquina o un sistema completo dentro de 24 horas puede ser organizado y ejecutado. La instalación de una máquina o de un sistema completo, casi en cualquier parte del mundo, es nuestra especialidad. Pieter Van Obbergen bvba trabaja con su equipo básico altamente cualificado. Cuando es necesario, un equipo de técnicos y trabajadores locales se reunirá y será guiado por nosotros para mantener los costos bajo control. En algunos casos, un ingeniero especializado será contratado para poner en marcha y ajustar el sistema.
Comunicación es muy importante durante este tipo de operaciones. Pieter Van Obbergen bvba puede operar en 5 idiomas diferentes: Neerlandés, Francés, Inglés, Español y Alemán. Contactenos. Pulse aqui

Share and Enjoy !

0Shares
0 0